rndinox

Листоогъване

Разполагаме с цифров, хидравличен абкант – преса HAMMERLE BM100 с максимална дължина на огъване 3000mm и усилие на натиск от 100t.

Разполагаме с набор от инструменти с които изработваме различни по трудност огъвки. Гарантирана точност и повтаряемост на огъвките при дълги серии.

Направете запитване