rndinox

Механична обработка

Разполагаме с машини, които позволяват механична и ръчна обработка  на детайли със сложна форма, както и на тръби, квадратни профили и други. Този тип обработка е препоръчителен не само за визуални и естетически цели, но и за подобряване качеството на последващи поркития.

Има няколко вида механична обработка, позволяващи различни последващи ефекти на детайлите:

Огледален ефект и сатениране (крейцване) се извършва на неръждаема и въглеродна стомана, алуминий, месинг, мед и др.

Направете запитване